Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu
Dorota Lipniewska,

Kancelaria Komornicza nr III w Grudziądzu
ul. Groblowa 4/3, 86-300 Grudziądz

tel. + 48 507 785 208, 507 785 193 – sprawy alimentacyjne,

e-mail: grudziadz2@komornik.pl

Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska, Kancelaria Komornicza nr III w Grudziądzu jest właściwy terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Grudziądzu oraz na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Wierzyciel zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika (apelacja gdańska), z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy, oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel wraz z wnioskiem o prowadzenie egzekucji stosownie do art. 10 ust. 3 ww. ustawy składa oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik Sądowy Dorota Lipniewska działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Grudziądzu tj.:

  • miasto Grudziądz,
  • gmina Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóźno, Świecie nad Osą.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

Dorota Lipniewska

Kancelaria Komornicza nr III w Grudziądzu

ul. Groblowa 4/3
86-300 Grudziądz


Tel.: + 48 507 785 208
Tel.: + 48 507 785 193 – sprawy alimentacyjne


E-mail:
grudziadz2@komornik.pl

2017. Komornik Sądowy Dorota Lipniewska. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.